Jeseniky - Tourism - Touristic routes

Jeseniky Info - touristic informational portal
Tourist maps Picture gallery Cell phone services Temperatures Webcams
Last minute Accommod. advertis. Commercial offer Jobs advertising Lonely hearts
 Select area

Tourism - Touristic routes

Česky
Jeseniky TODAY
Weather and snow
Accommodation
Ski centres
Leisure time
Tourism
Services
Food
Transport
Twitter

Skupina tras KČT - Hrubý Jeseník II.

Print

Další část hlavního hřebene pokračuje od Červenohorského sedla po sedlo Ramzovské. Hlavní hřeben z počátečních 1013 m.n.m. vystupuje na nejvyšší bod Keprník (1423 m.n.m.) s vynikajícím rozhledem a sestupuje přes Šerák na Ramzovské sedlo na 760 m.n.m. Za boční pásmo lze považovat Černé stráně, které jsou oblastí klidu a nevedou tam žádné turistické značky. Severně od Ramzovského sedla začínají Rychlebské hory. Východně od hlavního hřebene se rozkládá Pásmo Orlíka zakončené rašeliništi prameniště řeky Černé Opavy na Rejvízu. Na západ od železniční trati Ramzová - Hanušovice je Hanušovická vrchovina.
Trasa z Keprníku na Červenou horu:
Skupina tras KČT - Hrubý Jeseník II.
Hlavní hřeben je v pásmu nad 1000 m.n.m. Komunikační dostupnost od Šumperka, Hanušovic a Jeseníku je dobrá po železnici i autobusem. Nástup na hřeben usnadňuje sedačková lanovka na trase Ramzová - Černava - Mračná, která je pod vrcholem Šeráku. Lanovka překonává převýšení 523 m.
Vody do Baltického moře odvádí řeka Bělá posílena Staříčem, která protéká Jeseníkem a pokračuje do Glucholaz v Polsku. Do Černého moře směřují vody řeky Branné pramenící pod Keprníkem a posílené Černým potokem od nejvyššího vrcholu Rychlebských hor - Smrku. Staroměstsko shromažďuje vody v povodí Krupé, která se spolu s Brannou vlévá u Hanušovic do řeky Moravy.
Mapa Hrubého Jeseníku II:
Skupina tras KČT - Hrubý Jeseník II.
Hlavní turistické zajímavosti oblasti:
Priessnitzovy lázně v Jeseníku s možstvím pomníčků a léčebných pramenů, muzeum Vincence Priessnitze, naučná stezka V. Priessnitze, Schrottovy lázně v Lipové, Schrottovo muzeum v Lipové, jeskyně Na Pomezí a Na Špičáku, Vodní tvrz s muzeem v Jeseníku, muzeum veteránů v České vsi, rozhledna na Zlatém chlumu u Jeseníku, skalní vyhlídka a horolezecká stěna Čertovy kameny pod Zlatým chlumem,, Obří skály pod Šerákem, hrad v Branné, turistická osada Rejvíz s naučnou stezskou a Velkým mechovým jezírkem, zřícenina Kobrštejn na Rejvízu, zřícenina Kaltenštejn a Nýznerovské vodopády u Žulové, Vysoký vodopád nad Bělou pod Pradědem.
Chata Jiřího na Šeráku - Červenohorské sedlo
Skupina tras KČT - Hrubý Jeseník II.Skupina tras KČT - Hrubý Jeseník II.
Obří skály - Jeseník, lázně:
Skupina tras KČT - Hrubý Jeseník II.Skupina tras KČT - Hrubý Jeseník II.
Východiska turistiky:
Červenohorské sedlo, Ramzová, Ostružná, Petříkov, Branná, Lipová - lázně, Jeseník, Bělá pod Pradědem, Rejvíz, Vápenná.
Rozhledna Zlatý chlum - vyhlídka Čertovy kameny:
Skupina tras KČT - Hrubý Jeseník II.Skupina tras KČT - Hrubý Jeseník II.
Naučná stezka Rejvíz - Velké mechové jezírko :
Skupina tras KČT - Hrubý Jeseník II.Skupina tras KČT - Hrubý Jeseník II.
Turistické trasy v oblasti:
Č 34 - Ramzová – Červenohorské sedlo. Č 34 je základní hřebenová trasa severní části Hrubého Jeseníku a tvoří část úseku mezinárodní dálkové trasy E 3 Eisenach -Budapešť.
Č 35 - Ramzová – Králický Sněžník. Hřebenová trasa spojující skupinu Králického Sněžníku se severní části Hrubého Jeseníku (úsek mezinárodní E 3).
Č 36 - Jeseník - Rejvíz. Trasa spojuje město Jeseník s vyhledávanou oblastí prameniště Černé Opavy na Rejvízu.
Č 37 - Jeseník - Žulová. Trasa vhodná na půldenní výlet pro lázeňské hosty s možným návratem vlakem.
Čm 38 - Ramzová - Smrk, hraničník. Trasa je značena symbolem psaníčka jako místní značení a umožňuje snadno dosáhnout nejvyšší bod Rychlebských hor - Smrk 1125 m.n.m.
M 39 - Filipovice - Šerák. Výstupová trasa z Filipovic na Šerák přes Točník.
M 40 - Lipová Lázně - Šerák. Výstupová trasa na hlavní hřeben Jeseníků od severu.

M 41 - Petříkov - Čerňava. Doplňková trasa pro rekreační oblast Ramzová, Ostružná, Petříkov.
M 42 - Dětřichov - Rejvíz. Nástupová oblast ze směru od města Jeseníku do prostoru vrchovištních rašelinišť a mechových jezírek na Rejvízu.
M 43 - Jesenický okruh. Okruh vystupuje na oba kopce svírající město Jeseník.
M 44 - Jitřní pramen - Špičák, jeskyně - Prameny Olešnice. Trasa spojující město Jeseník s Rejvízem přes skalní bradlo Bílé kameny, jeskyně na Špičáku a prameny Olešnice.
M 45 - Vápenná - Pod Sokolím. Spojovací výstupová trasa z Vápenné většinou zalesněná. Od Sokolího lze pokračovat do Jeseníku, nebo Žulové.
M 46 - Javořík - Lipová - lázně - Pomezí, jeskyně. Trasa spojující Hrubý Jeseník přes údolí potoka Staříč s turistickými cestami Rychlebských hor.
M 47 - Horní Lipová – Nýznerovské vodopády - Žulová. Trasa, která údolními lesními cestami a průseky překonává vedlejší větev Rychlebských hor.
M 48 - Ozdravovna u Starého Města - Smrk, hraničník. Údolní podhorská trasa spojující Staroměstsko s nejvyšší horou Rychleb.
M 49 - Branná - Staré město pod Sněžníkem. Spojovací trasa mezi říčkou Branná a říčkou Krupou a současně mezi dvěma turistickými oblastmi.
M 50 - Pod Chlumem - Kovadlina. Spojovací trasa mezi údolní trasou Z 58 a hřbetní trasou Žl 73 v jižním cípu Rychlebských hor.
Z 51 Kouty nad Desnou – Vřesová studánka – Bělá pod Pradědem, Cimbura. Trasa je vedena v údolí Hučivé Desné přes hlavní hřeben do údolí Keprnického potoka a říčky Bělé.
Z 52 Branná – Vozka – sedlo Pod Vřesovkou. Nástupní tarasa na hlavní hřeben od západu.
Z 53 - Bukovice - Pásmo Orlíka. Nástupová trasa na Pásmo Orlíka od města Jeseníku.
Z 54 - Jeseník - Rejvíz. Údolní trasa na Rejvíz bez výhledů, ve středním úseku strmá.
Z 55 Jeseník, lázně – Lipová Lázně - Miroslav. Trasa spojuje turistické zajímavosti v okolí Jeseníku, lázní a navazuje na Žl 66, po které je možný návrat. Turisticky náročná.
Z 56 Jeseník, lázně – Čertovy kameny. Trasa je lehčího charakteru, vede po lázeňských pramenech a pomníčcích, sestupuje do České Vsi a v závěru vystupuje na skalní vyhlídku Čertovy kameny nad Jeseníkem.
Z 57 - Vápenná - Horní Lipová. Trasa vede místy, kudy vedla v minulosti obchodní cesta ze Slezska na Moravu.
Z 58 Nýznerovské vodopády – Smrk, hraničník.
Trasa je vedena údolím Stříbrného potoka se strmým výstupem v závěru. Je považována za spojku mezi Žulovou a Petříkovem.
Z 59 - Ramzová - Obří skály. Krátká trasa s vydatným převýšením, ale za to vše odměňující výhledy z Obřích skal.
Z 60 Branná – Smrk, hraničník. Trasa v první části údolní a v druhé části hřebenová, spojuje Brannou s Rychlebskými horami.
Z 61 Staré Město pod Sněžníkem - Paprsek. Nástupová trasa ze Starého města pod Sněžníkem k výhledovým partiím v Rychlebských horách s turistickou chatou Paprsek.
Zm 62 - Okruh v Lipové - lázních. Vycházkový okruh pro obyvatele autokempu a současně spojka mezi dvěma žlutými trasami.
Žl 63 - Filipovice – Červenohorské sedlo. Nástupová trasa na Červenohorské sedlo od Hotelu Stará Pošta mimo hlavní komunikace.
Žl 64 - Branná - Trojmezí. Nástupní trasa na hlavní hřeben od Branné.
Žl 65 - Branná - Paprsek. Trasa spojující obec Brannou s Rychlebskými horami.

Žl 66 - Jeseník – Šerák. Nástupová trasa na hlavní hřeben od města Jeseník. Celkové převýšní 900 m.
Žl 67 - Jeseník - Rejvíz. Jedna ze čtyř tras směřujících na Rejvíz z prostoru města Jeseníku. tato větev je nejsevernější a zdá se i nejpohodlnější.
Žl 68 - Jeseník, lázně – Smrk, hraničník. Trasa spojující lázně Jeseník s pohořím Rychleb. První část lze použít pro návštěvu jeskyní Na Pomezí.
Žl 69 - Jitří pramen - Ripperův kámen. Spojka, která vhodně doplňuje síť turistických cest kolem lázní Jeseník a spojuje další prameny do vycházkového okruhu.

Žl 70 - sedlo Videlský kříž - Rejvíz. Tato tarsa je pokračováním Žl 26 pro přechod z hlavního hřebene Jeseníků ve směru od Švýcárny a sedla Videlský kříž na Rejvíz.

Žl 71 - Bleskovec - Mechové jezírko. Spojka přístupových tras od města Jeseníku končí až u Velkého Mechového jezírka s naučnou stezkou.
Žl 72 - Lipová - lázně, ČD - Autokemp. Spojka mezi nádražím ČD lipvá - lázně a autokempem.
Žl 73 - Smrk, hraničník – Špičák, rozcestí. Hřebenová hraniční trasa v jižní části Rychlebských hor vedená průseky státní hranice s Polskem.
Podvečer na Šeráku:
Skupina tras KČT - Hrubý Jeseník II.

Nearby services, interesting things or other objects

Leisure time
Sport facilities, wellness
Relax Domašov - Bělá pod PradědemRelax Domašov - Bělá pod Pradědem
Tobogganing systems
Letní bobová dráha Kaste - PetříkovLetní bobová dráha Kaste - Petříkov
Tourism
Touristic attractions
Rozhlédněte se po Jeseníkách aneb Jeseníky jako na dlaniRozhlédněte se po Jeseníkách aneb Jeseníky jako na dlani
Touristic attractions
Lázeňský okruh aneb přijeďte si prohlédnou lázeňské perly Jeseníků!Lázeňský okruh aneb přijeďte si prohlédnou lázeňské perly Jeseníků!
Touristic attractions
Poznávací okruh aneb výlet za jesenickými NEJ!Poznávací okruh aneb výlet za jesenickými NEJ!
Touristic attractions
Jižní svah - Jeseník, lázněJižní svah - Jeseník, lázně
Touristic attractions
Vysoký vodopádVysoký vodopád
Touristic attractions
Nýznerovské vodopádyNýznerovské vodopády
Touristic attractions
ŠerákŠerák
Touristic attractions
VozkaVozka
Touristic attractions
KeprníkKeprník
Touristic attractions
Lesní hřbitov Rudohoří - Bělá pod Pradědem, DomašovLesní hřbitov Rudohoří - Bělá pod Pradědem, Domašov
Touristic attractions
Památný strom Vysoká jedle - Bělá pod Pradědem, AdolfovicePamátný strom Vysoká jedle - Bělá pod Pradědem, Adolfovice
Touristic attractions
Lesní ruský hřbitov - RejvízLesní ruský hřbitov - Rejvíz
Castles and chateaus
Hrad Kolštejn - BrannáHrad Kolštejn - Branná
Castles and chateaus
Zřícenina hradu Koberštejn (Kobrštejn)Zřícenina hradu Koberštejn (Kobrštejn)
Towers and lookout stations
Rozhledna Zlatý Chlum - JeseníkRozhledna Zlatý Chlum - Jeseník
Towers and lookout stations
Vyhlídka Čertovy kameny - JeseníkVyhlídka Čertovy kameny - Jeseník
Museums
Vlastivědné muzeum a Vodní tvrz - JeseníkVlastivědné muzeum a Vodní tvrz - Jeseník
Museums
Muzeum Vincenze Priessnitze - Jeseník LázněMuzeum Vincenze Priessnitze - Jeseník Lázně
Museums
Muzeum Slezského Semmeringu - Horní LipováMuzeum Slezského Semmeringu - Horní Lipová
Museums
Auto moto veterán muzeum - Česká VesAuto moto veterán muzeum - Česká Ves
Caves
Jeskyně Na Pomezí - Lipová lázněJeskyně Na Pomezí - Lipová lázně
Caves
Jeskyně Na Špičáku - PísečnáJeskyně Na Špičáku - Písečná
Nature trails
Naučná stezka Rejvíz - Mechové jezírkoNaučná stezka Rejvíz - Mechové jezírko
Nature trails
Stezka Vincenze Priessnitze - Jeseník, lázněStezka Vincenze Priessnitze - Jeseník, lázně
Nature trails
Naučná stezka Červenohorské sedlo - ŠerákNaučná stezka Červenohorské sedlo - Šerák
Nature trails
Naučná stezka PasákNaučná stezka Pasák
Spa
Priessnitzovy léčebné lázně JeseníkPriessnitzovy léčebné lázně Jeseník
Spa
Lázně Dolní LipováLázně Dolní Lipová
Border fort
Pěchotní srub StM-S 50 - BrannáPěchotní srub StM-S 50 - Branná
Border fort
Dělostřelecký podstavec - Bělá pod Pradědem, DomašovDělostřelecký podstavec - Bělá pod Pradědem, Domašov
Transport
Cableways
Lanovka Ramzová - ŠerákLanovka Ramzová - Šerák
National borders
Železniční hraniční přechod Mikulovice - GlucholazyŽelezniční hraniční přechod Mikulovice - Glucholazy
National borders
Silniční hraniční přechodySilniční hraniční přechody
National borders
Přechody malého pohraničního stykuPřechody malého pohraničního styku
National borders
Přechody na turistických stezkáchPřechody na turistických stezkách


Rychlebské hory Ski Karlov Bruntal.net Shocart.cz MKZ Jeseník

© Jeseníky Info 2002 - 2024   info@jeseniky.net   WAP   RSS