Jeseniky - Tourism - Castles and chateaus

Jeseniky Info - touristic informational portal
Tourist maps Picture gallery Cell phone services Temperatures Webcams
Last minute Accommod. advertis. Commercial offer Jobs advertising Lonely hearts
 Select area

Tourism - Castles and chateaus

Česky
Jeseniky TODAY
Weather and snow
Accommodation
Ski centres
Leisure time
Tourism
Services
Food
Transport
Twitter

Zřícenina hradu Edelštejn

Print

Zřícenina hradu Edelštejn leží 15 km východně od Jeseníku, v katastru Zlatých Hor. Mezi Zlatými Horami a Heřmanovicemi se táhne dlouhý hřeben Příčného vrchu, na jednom z jeho výběžků ve výšce 695 m se zachovaly zbytky hradu.

Zřícenina hradu EdelštejnZřícenina hradu Edelštejn

Umístění hradu:
Hrad sloužil k ochraně dolů na zlato, ale střežil i důležitou cestu vedoucí z Vratislavi přes Nisu, Glucholazy na Bruntál a dále na Moravu. Tuto dvojí úlohu umožňovala vhodná poloha s dalekým rozhledem na Zlaté Hory a na rovinu táhnoucí se k Nise. Hrad stál na skalnatém srázu a byl obklopen hradbami nestejné šíře, přerušenými jen v místech, kde byl spojen úzkou šíjí s Příčným vrchem.
Hradní jádro, dnes zcela zarostlé vysokými stromy, mělo podobu nepravidelného lichoběžníku, dlouhého 120 metrů a širokého 65 m. Hradní areál byl rozdělen nehlubokým příkopem na dvě nestejné části. V západní části hradu se nacházelo hlavní opevnění včetně válcové věže o průměru 7 metrů, zasazené do silné zdi. V její blízkosti byly ještě v polovině minulého století patrné stopy po studni. Hradby byly zesíleny baštou, umístěnou v rohu lichoběžníku. K hradební zdi přiléhaly obytné budovy. V druhé, slaběji opevněné části hradu stály asi méně důležité hospodářské budovy. Vstup do hradu byl pravděpodobně v západní, hlavní části objektu.

Zřícenina hradu EdelštejnZřícenina hradu Edelštejn
Zřícenina hradu EdelštejnZřícenina hradu EdelštejnZřícenina hradu Edelštejn

Historie Edelštejna:
Hrad Edelštejn byl postaven asi ve druhé polovině 13. století. Pověsti, že jej postavil v roce 1119 rytíř Oto z Erlitzu, nemají historický podklad. Rovněž není jisté, zda jeho stavebníky byli vratislavští biskupové nebo některý světský feudál. V pramenech vystupuje poprvé za dramatických okolností v roce 1281, kdy opavský kníže Mikuláš, nemanželský syn Přemysla Otakara II., vyzval jeho držitele bratry z Linavy, aby poskytli vratislavskému biskupovi Tomáši II. náhradu za ničivé vpády do jeho držav. Když neuposlechli, hrad Edelštejn jim odňal a dal jej i s doly do zástavy biskupovi. Za bojů, které brzy poté vypukly mezi vratislavským knížetem Jindřichem IV. a biskupem Tomášem II. o kolonizovaný díl Jesenicka, byl Edelštejn jednou z hlavních příčin sváru. Hrad byl nakonec dobyt Jindřichem v dubnu 1285. Hrad se tak stal součástí opavského knížectví.
Za tažení Husitů do Slezska roku 1428 padly sice v březnu Glucholazy, ale zdá se, že Edelštejn husité neobléhali. Brzy poté se totiž na hradě sešli přední odpůrci protihusitského odporu k poradě o válečné situaci.
Po smrti opavského knížete připadl Edelštejn Mikuláši IV., v roce 1440 ho po něm převzal bratr Václav, který je dal kvůli svým dluhům do zástavy opolsko-hlohovskému knížeti Bolkovi. Když chtěl opavský kníže Jan hrad vykoupit pro svůj rod, Edelštejn krátce před rokem 1445 za neznámých okolností vyhořel. Bolek jej neprodleně znovu vystavěl a k původní ceně připočetl i cenu za opravy, na kterou v Opavě neměli.
Opolští předali hrad roku 1465 Jiřímu z Poděbrad, který jej přenechal rodu Žerotínů. Protože se však Jan ze Žerotína zdržoval často mimo, vratislavský biskup Jošt z Rožmberka hrad roku 1467 dobyl. Z obavy, aby se jej opět nezmocnili stoupenci Jiřího, nechal biskup hrad zbořit pod záminkou, že panství nevynáší na jeho udržování. Oficiálně se hrad dostal do biskupského vlastnictví až v roce 1474, ovšem už jako ruina.
Zříceninu pospal v roce 1687 biskupský horní hejtman Hantke, který tu mohl ještě rozpoznat valy a příkopy. Pokusy opravit Edelštejn podobně jako Rychleby u Javorníku, podniknuté na počátku 20. století, selhaly pro nedostatek peněz.

(Zdroj: Jeseníky - Turistický průvodce ČSFR, Olympia, 1991)

Zřícenina hradu EdelštejnZřícenina hradu Edelštejn

Nearby services, interesting things or other objects

Accommodation
Guest houses
Pension Restaurace Grizzly - Vrbno pod Pradědem, LudvíkovPension Restaurace Grizzly - Vrbno pod Pradědem, Ludvíkov
Apartments
Apartmány Farma Bovine - HeřmanoviceApartmány Farma Bovine - Heřmanovice
Tourism
Touristic attractions
Zlatorudné mlýny - Zlaté Hory, OlešniceZlatorudné mlýny - Zlaté Hory, Olešnice
Touristic attractions
Vláčkem po OsoblažskuVláčkem po Osoblažsku
Touristic attractions
Poutní místo Panny Marie Pomocné - Zlaté HoryPoutní místo Panny Marie Pomocné - Zlaté Hory
Touristic attractions
RejvízRejvíz
Castles and chateaus
Zřícenina hradu LeuchtenštejnZřícenina hradu Leuchtenštejn
Towers and lookout stations
Rozhledna Biskupská kupa - Zlaté HoryRozhledna Biskupská kupa - Zlaté Hory
Museums
Městské muzeum - Zlaté HoryMěstské muzeum - Zlaté Hory
Nature trails
Naučná stezka Rejvíz - Mechové jezírkoNaučná stezka Rejvíz - Mechové jezírkoMap of the location 1:50 000 - the red pointer is headed to the aim
Mapa umístění


Rychlebské hory Ski Karlov Bruntal.net Shocart.cz MKZ Jeseník

© Jeseníky Info 2002 - 2024   info@jeseniky.net   WAP   RSS