Výlet na kole Malá Morávka - Skřítek - Malá Morávka

Délka trasy: 40 km

Průběh trasy:
orientační místokm
Malá Morávka0.00
Alfrédka -
Skřítek -
Žďárský Potok -
Malá Morávka40.00


Náročnost:
fyzicky náročná trasa vhodná spíš pro horská kola, po lesních cestách s různou kvalitou povrchů

Popis trasy:
Malá Morávka se svou místní částí Karlovem je významným rekreačním střediskem Jeseníků s mnoha možnostmi pro pěší turistiku i cykloturistiku.
Z Malé Morávky projedeme celým Karlovem až na konec obce a lesní cestou, vystoupáme na Mravencovku po modré terénní cyklotrase (KČT 6077). Pokračujeme zelenou cyklotrasou KČT 6147 souběžnou s červenou lyžařskou značkou k bývalé horské chatě Alfrédka. Pohodlnou vrstevnicovou žlutě značenou cestou nazývanou též "Mravenčí" (KČT 6147 - zelená terénní cyklotrasa), která se vine pod Zelenými kameny, se dostaneme na rozcestí Pod Ztracenými kameny. Odbočíme vlevo a zpočátku lesním průsekem, posléze úvozem sjedeme k informačnímu místu Nad Skřítkem. Ve sjezdu pozor zvláště za vlhka na kluzké kořeny a kameny, jde o úsek s častými pády končícími nezřídka úrazem.

Ze Skřítku pokračujeme cyklotrasou KČT 6143 podél Podolského potoka do Žďárského Potoka se zachovalými horskými chalupami. Za Anenskou kutí pokračujeme doleva údolím Stříbrného potoka (KČT 6077) a po úbočí Soukenné zpět na Mravencovku a do Karlova (KČT 6077). Variantně můžeme u Nové Vsi (rozcestí pod vrchem Štěrkovce) odbočit doprava. Projedeme kolem lyžařského areálu, otevřená místa nabízejí výhledy do údolí Moravice (KČT 6142). Z Nové Vsi pokračujeme dál do Dolní Moravice odkud dojedeme do Karlova a Malé Morávky (KČT 553), kde si v klidu prohlédneme ukázky jesenické lidové architektury.


(Zdroj: www.cyklotrasy.cz)