Okružní túra z Branné přes Malé Vrbno a Ostružnou

Tato středně náročná trasa pro pěší s ostřejším stoupáním z údolí potoka Telčavy na Ostružník trvá přibližně pět hodin. Nejnižší bod trasy leží v nadmořské výšce 610 m, nejvyšším bodem je Ostružník ve výšce 952 m. Převýšení trasy je 643 m, snížení -319 m.


Trasa:
Branná, most - Malé Vrbno 5 km - Ostružník 9 km - Ostružná, obec 12 km - Banjaluka 15,5 km - Branná, most 17 km.
Do Branné je možno dojet vlakem nebo autobusy z Brna přes Šumperk do Jeseníku či z Prahy do Jeseníku.


Popis:
Výchozím místem je most pod železniční stanicí v Branné (parkoviště 100 m níže vpravo u silnice). Od centrální orientace u mostu přes říčku Branná pod železniční stanicí se vydáme po žlutě značené cestě vzhůru po silnici do obce Branná. Ze silnice odbočíme vpravo a po schodech kolem turistické ubytovny se dostaneme do středu obce. Za náměstím odbočíme vlevo a mezi zástavbou vyjdeme z obce ven. Polními cestami stoupáme po žluté značce až na Kutný vrch (764 m). Odtud klesáme do Malého Vrbna, osady kolem Vrbenského potoka. Od 19. století se zde těží a zpracovává tuha.
Na silnici vedoucí ze Starého Města pod Sněžníkem se dáme vpravo a modře značenou cestou (souběh se žlutou značkou) pokračujeme stoupáním na začátek Adamovského údolí. Údolím potoka Telčavy stoupáme až na Ostružník (952 m). Výhledy z Ostružníku jsou nám odměnou za náročnější výstup. Odbočíme vpravo a po zeleně značené cestě klesáme do obce Ostružná (690 m), která je významným rekreačním střediskem. Z Ostružné pokračujeme po zeleně značené cestě údolím Černého potoka přes hřbítek až k informačnímu místu Splav v údolí říčky Branné. Odtud klesáme podél jejího toku až k hájence Banjaluka (610 m), místy jsou patrné zbytky náspů a můstků bývalé lesní železnice. Zde bývalo nádraží lesní železnice. Silničkou po proudu říčky Branné se dostaneme k cíli trasy, informačnímu místu Branná, most.

(zdroj-http://ijeseniky.cz)