Památný strom soliterní dub - Bruntál

Památný strom soliterní dub - Bruntál
Odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu v Bruntále se na podzim 2004 rozhodl o ochraně tohoto cenného stromu.
Do seznamu památných stromů byl zapsán tento dub letní (Quercus robur) v komplexu polí za Bruntálem směrem na Václavov, přesněji po pravé straně polní cesty od bývalé obalovny k Uhlířskému vrchu.
Návrh na vyhlášení podali členové Klubu českých turistů. Strom roste jako významná solitéra. Jde o krásný strom s širokou deštníkovitou korunou. Kmen dubu se nízko nad zemí větví, proto bylo měření obvodu provedeno ve dvou výškách - ve výšce 75 cm nad zemí v místě, kde ještě není rozvětven, bylo naměřeno 415 cm. Dále bylo provedeno měření ve výšce 120 cm nad zemí těsně pod silnou odbočující větví, kde je obvod 479 cm.
Výška stromu je 14,5 m, výška koruny 13 m, šířka koruny 18,5 m. Strom je v dobrém zdravotním stavu. Stáří je odhadováno na 200 let.

Duby byly pro svou dlouhověkost a mnohostranný užitek uctívány již od nepaměti. Byly zasvěcovány nejvlivnějším bohům – Řekové je zasvětili hromovládnému Diovi, staří Slované bohu hromu a blesku Perunovi, Germáni pak jeho kolegovi Thorovi, keltští druidové v dubových hájích obětovali apod.Map of the location 1:50 000 - the red pointer is headed to the aim
Mapa umístění