Keprník

Keprník je nejvyšším vrcholem (1423) v Keprnické vrchovině, jež se nachází v jesenickém okrese, 9 km od města Jeseník. Přírodovědecky i turisticky jde o jednu z nejzajímavějších lokalit v Jeseníkách. Vrcholové části hory jsou součástí přírodní rezervace Šerák - Keprník - Vozka, přes niž vede naučná stezka.


Zajímavosti Keprníku:
Při vrcholu Keprníku jsou nepříliš rozsáhlé hole, které přecházejí ve vrcholovou smrčinu s charakteristickými vlajkovými tvary smrků. V Českém masivu ojedinělé jsou mrazem tříděné kopečkovité půdy. tzv. thufury. Na vrcholu hory se nacházejí nízké skály ze staurolytického svoru, na svazích vystupuje tzv. keprnická rula. Od těchto skal je kruhový rozhled na celé Jeseníky a daleké okolí, považovaný za nejlepší v celé jesenické oblasti. Kromě okolních horstev je za dobrého počasí vidět i Krkonoše se Sněžkou a Beskydy. Na jihovýchodním svahu hory je kar, který v ledových dobách hostil menší horský ledovec.


Přírodní rezervace Šerák - Keprník - Vozka:
Tato vůbec první jesenická rezervace byla vyhlášena na ochranu lesa - horského smrkového pralesa v prostoru mezi Šerákem a Keprníkem. Rezervaci zřídil v letech 1903 - 1904 majitel panství Jan II., kníže z Lichtenštejna. Tehdy měla rezervace rozlohu 172 ha.
Jádrem rezervace jsou původní horské smrčiny pralesovitého charakteru. Po devadesáti letech má současná Státní přírodní rezervace Šerák - Keprník rozlohu 1174,44 ha a kromě horských smrčin jsou zde chráněna poměrně rozsáhlá vrchoviště s typickou květenou (ostřice chudokvětá a bažinná, klikva žoravina, suchopýr pochvatý, bradáček srdčitý aj.) a rozsahem nevelké hole se skalními útvary Vozky a Keprníku, pokryté unikátní vegetací (např. řeřišnice rýtolistá, jestřábník alpský, sítina trojklanná). V území se nacházejí i důkazy čtvrtohorního zalednění - půdní thufury, zajímavé jsou i vývojově mladší strukturní mury.
Ve vrcholové části určuje fyziognomii společenstva nepůvodní borovice kleč. Původní subalpínská a alpínská společenstva niv (kotlina a jihozápadní svah Šeráku) a holí se výsadbou kleče zmenšila na pouhé ostrůvky. Dalším negativním jevem poškozujícím rezervaci je značný turistický ruch, který má vliv nejen na stav turistických cest, ale i na okolní porosty, které trpí sešlapem.

(Zdroj: Jeseníky - Turistický průvodce ČSFR, Olympia, 1991)Map of the location 1:50 000 - the red pointer is headed to the aim
Mapa umístění