Dělostřelecký podstavec - Bělá pod Pradědem, Domašov


Dělostřelecký podstavec - Bělá pod Pradědem, Domašov V Jeseníkách ojedinělý objekt a dnes již němý svědek výstavby pohraničního opevnění v druhé polovině 30. let minulého století. Cca. 2 m vysoký a 1 m široký železobetonový podstavec s masivními ocelovými šroubovými úchyty je skryt ve vzrostlém lese na hraně Salajského údolí na svahu Šumárníku.

Tato strategická pozice byla určena jako doplněk tzv. uzávěry Domašovského údolí, soustavy několika desítek lehkých opevňovacích objektů, lidově zvaných řopíků, linie táhnoucí se od svahů Dlouhé hory na východní straně Domašovského údolí, až po hřeben Nad Výrovkou na straně západní.

Těžká houfnice zde instalovaná, měla ostřelováním celého údolí obce Bělá pod Pradědem podporovat obranné boje této soustavy bunkrů, vybavené spíše lehkými zbraněmi. Široké domašovské údolí se totiž považovalo za doplňkový nástupní prostor německé armády směrem na střední Moravu (spolu s Kladskou kotlinou, kde se měl v oblasti Králíků zachycovat hlavní nápor).

V souvislosti se stavbou tohoto obranného objektu zde byly vykáceny rozsáhlé průseky, sloužící jako palebné perimetry a postavena vojenská, tzv. "Dělostřelecká silnice", která propojovala poměrně vysoko boční údolí Mlýnků s Rudohořím. Měla sloužit pro zásobování střelivem a operativní přesuny vojenských jednotek kolem údolí hlavního. Do té doby zde takováto propojovací cesta chyběla a silnice níže v údolí se považovaly za lehce ohrozitelné tam probíhajícími boji. Dnes slouží tato původní komunikace jako lesní cesta.

Dělostřelecký podstavec - Bělá pod Pradědem, Domašov Dělostřelecký podstavec - Bělá pod Pradědem, Domašov

Přesto že podstavec je obrostlý mechem a raší na něm mladé smrčky, ještě dnes náhodného návštěvníka, který se dostane do těchto míst, jistě udiví po mnoha desítkách let velmi zachovalý a tehdy jistě vysoce kvalitní železobetonový materiál této stavby.

De kaart van de plaatsing - het rode pijltje is op het object gericht


De kaart van de plaatsing 1:50 000 - het rode pijltje is op het object gericht
Mapa umístění