Z 148 - Komora - Nad Horním Údolím

Trasa doplňuje síť značených cest Zlatohorska a umožňuje různé kombinace výletů. Je náročná svým převýšením.
Začátek je v Komoře u autobusové zastávky. Stoupáte vsí spolu s M 147 do Nové Komory. Strmým stoupáním a přechodem několika zalesněných vrcholů dosáhnete rozcestí se Žl 152 v místě zvaném Hraniční cesta. Poté klesáte do obce Heřmanice (v lomu na vápenec bývaly jeskyně). Trasa stoupá pak zástavbou proti toku Opavice až k jejímu Prameništi a vrstevnicovou cestou dochází do cíle nad Horním údolím. Odtud po M 146 lze dojít na Rejvíz nebo do Zlatých Hor.