Žl 98 - Vysoké Žibřidovice - Sklené

Trasa spojuje povodí říčky Krupé s říčkou Malá Morava. Jsou na ní výhledová místa u Vysoké a u Čtyř rohů.
Ze zastávky ČD vysoké Žibřidovice vede údolím Krupé po silnici a obočuje na místní komunikaci do vsi. Stálým stoupáním dosahuje prvního horizontu v sedle, poblíž něhož je barokní socha Krista, postavená rodinou hudebního skladatele France Schuberta. Po projití žlíbku se dostanete do rekreační vsi Vysoká. Přecházíte pastviny, které jsou místem dalekých výhledů a vstupíte do lesa horského pásma Srázná - Sušina. Vrcholu dosahujete v sedle u Čtyř rohů, kde se cesta kříží s hřebenovkou M 88. Potom prudce sestupujete o chatové osady na horním konci obce Sklené. Návrat po Z 92 do Podlesí na trati ČD.