Z 94 - Ruda nad Moravou - Bílá Voda

Trasa vede z údolí řeky Moravy přes Hrubý les, s místy partyzánských úkrytů z doby 2. světové války, do údolí říčky Březné.
Začátek je blízko nádraží Ruda nad Moravou v místě zvaném Mýto. Pokračuje po silnici ke kostelu a začíná stoupat přes les k místu výhledů Pod Janem. Klesáte opět o údolí Janoušovského potoka a znovu stoupáte po Čečel kolem obnoveného partyzánského bunkru na cestu, po níž prochází Č 85. V okolí této křižovatky v sedle je řada zbytků dalších bunkrů. Trasa projde sedlem ke konci lesa (studánky, výhledy) a pokračuje kolem hájovny U tří tabulí po neudržované silničce do Písařova. Pokračujete přes další hřeben Spálenisko až k železniční zastávce Bílá Voda.