Žl 82 Horní Hoštice - Vysoký kámen

Nástupová trasa od hraniční silnice Javorník - Bílá Voda na vyhlídkový skalní útvar Vysoký kámen. První úsek prochází vsí po silničce, druhý úsek je veden po lesních cestách. Od rozcestí s Č 75 vede na zábradlím opatřenou vyhlídku významová značka - červený trojúhelník. Výhledy mezi ojedinělými stromy jsou převážně do Polska k Otmuchowskému jezeru.