Z 78 - Javorník - Nad Travnou

Kratší výstupová trasa na Borůvkovou horu. Začína na stanici ČD Javorník, prochází městem, jemuž vévodí zámek na Jánském Vrchu a pokračuje k místu, kde byl za 2. světové války koncentrační tábor, a spolu s Č 75 vás dovede do údolí Hraničního potoka. Pokračujete Komáří dolinou k informačnímu místu Sedm křížů (ke spatřební je jediný, jako vzpomínka na třicetiletou válku). Trasa pokračuje lesními cestami bez valných výhledů až na M 77 nad obcí Travnou, kde končí. (Na Borůvkovou horu dále po M 77 je 2 km).