Č 75 - Javorník - Bílá Voda

Nejsevernější turistická trasa Slezska. Cesta začíná úsekem málo používané silnice do Travné. U dětského tábora vchází do
bočního údolí a pokračuje dolní hranicí lesa k hájovně na Hoštickém potoce. Dílem proti proudu potoka, dílem na svahu dosáhne rozcestí u Vysokého kamene. Na výhledovou skálu vede významová značka. Z vyhlídky jsou hezké průzory přes přerůstající les do Polska. Cesta pokračuje na nejvyšší bod trasy Borůvkovou horu, kudy prochází státní hranice. Sestup je veden hraničním
průsekem. Použití hraničního průseku končí u informačního místa Růženec (dříve celnice) a dále jde již trasa po vlastním území k zámku v Bílé Vodě. Cesta pokračuje do obce Bílá Voda s klášterem a kostelem. Podle možností návrat do Javorníku autobusem.