Z 59 - Ramzová - Obří skály

Krátká trasa s vydatným převýšením, ale za to vše odměňující výhledy z obřích skal. Začíná u ČD Ramzová, obchází nádraží a po přechodu silnice Hanušovice - Jeseník se dotkne parkoviště u Hotelu Neubauer. U dolní stanice lanové dráhy na Šerák pokračujete lesní cestou vrstevnicovým průsekem k Vražednému potoku. Štěrbinové rokle jsou přepaženy ochrannými hrázemi, z nichž jedna slouží pro jeho přechod. Trasa v dalším úseku prudce stoupá údolím potoka podél sesutých strání na rozcestí pod Obřími skalami. Po dosažení informačního místa Obří skály je nutno sestoupit na skály po významové značce - modrém trojúhelníku. Návrat možný přes Šerák za použití M 40 a Č 34.