Z 54 - Jeseník - Rejvíz

Údolní trasa na Rejvíz bez výhledů, ve středním úseku strmá. Začíná na autobusovém nádraží a je vedena od Dětřichova po silnici. Dále po místní komunikaci k rekreačnímu zařízení na Mýtince. Stoupá žlebem ke Staré jedli a potom už pohodlně přechází do oblasti Rejvízu, kde končí u centrální orientace u chaty. Odtud je možno nastoupit na naučnou stezku k Velkému Mechovému jezírku. Návrat možný po M 42, Č 36 nebo Žl 67.