M 48 - Ozdravovna u Starého Města - Smrk, hraničník

Údolní podhorská trasa spojující Staroměstsko s nejvyšší horou Rychleb. Začíná na Z 61 - 2 km od ČD Staré Město pod Sněžníkem u ozdravovny, v jejímž okolí je řada zachovalých pevností a řopíků obranného valu z dob 1. republiky. Trasa vede do Malého Vrbna, kde se těžila tuha podpovrchovým způsobem. Po křížení se Žl 65 prochází Adamovským údolím (obec téhož jména zanikla), vystupuje na sedélko Ostužník a klesá do Petříkova. Odtud stoupá proti toku Černého Potoka k jeho prameni u inf. místa Brousek. Zbytek cesty k lomu státní hranice má již charakter horských luk. Ze Smrku - hraničníku se rozvětvuje řada tras, ze kterých lze vybírat jednu k návratu.