M 45 - Vápenná - Pod Sokolím

Spojovací výstupová trasa většinou zalesněná. Vychází od nádraží ČD ve vápenné a prochází kolem kostela a hřbitova, kde jsou pohřbeny oběti Frývaldovské stávky. Pokračujete loukami na okraj lesa u Pasek. Trasa dále stoupá lesem ke kamenolomu z doby 1. republiky. Kamenolom je zatopen, jako mnoho dalších v této oblasti a stojí za prohlídku. Dále trasa pokračuje po lesní vrstevnicové cestě a přichází na Č 37 pod Sokolím. Odtud lze dojít buď přes kopec do Jeseníku nebo do Žulové přes zříceninu Hradisko (Kaltenštejn).